FreshMail.pl

About Paweł Korzenecki

This author has not yet filled in any details.
So far Paweł Korzenecki has created 44 blog entries.
 • drony1
   

  DevNight (26.01.2017)- relacja

DevNight (26.01.2017)- relacja

W czwartek, 26 stycznia Profit Plus wraz z O4 Coworking miał przyjemność organizować DevNight- wyjątkowe spotkanie dla programistów łączące w sobie prelekcję o dronach oraz wykład na temat prowadzenia biznesu w branży informatycznej. Event przyciągnął do gdańskiego Olivia Business Center całe mnóstwo zainteresowanych, którzy bez dwóch zdań wyszli ze spotkania zachwyceni.  „Drony- [...]

2 lutego 2017|
 • PIT-28
   

  PIT do wysłania do końca stycznia

PIT do wysłania do końca stycznia

P rzedsiębiorcy, którzy zdecydowali się na zawarcie ze swoją spółką umowy najmu majątku prywatnego do spółki, powinni do końca stycznia rozliczyć się z urzędem skarbowym, dostarczając wypełniony PIT-28. Druk PIT 28 jest gotowy do pobrania ze strony ministerstwa finansów pod linkiem: http://www.finanse.mf.gov.pl/documents/766655/3144515/Form-PIT-28-19-2015-2016.pdf PIT 28/A: http://www.finanse.mf.gov.pl/documents/766655/3144515/Form-PIT-28A-16-2015-2016.pdf Oprócz oczywistych informacji, jakie trzeba wprowadzić do [...]

12 stycznia 2017|
 • 20 STYCZNIA
   

  20 stycznia – czas decyzji

20 stycznia – czas decyzji

P oczątek nowego roku to dla przedsiębiorców czas podejmowania decyzji podatkowych, składania dokumentów i oświadczeń. W związku z tym przypominamy o najważniejszych kwestiach, jakie muszą zostać poruszone i zgłoszone do Urzędu Skarbowego w najbliższym czasie. Do 20 stycznia: Zawiadomienie o zmianie metody opodatkowania (z podatku na zasadach ogólnych na liniowy lub odwrotnie)- aktualizacja [...]

12 stycznia 2017|
 • zmiany-w-vat-w-2017-1
   

  Zmiana w VAT – koszmar Nowego Roku?

Zmiana w VAT – koszmar Nowego Roku?

O d 1 stycznia 2017 roku weszła w życie duża nowelizacja podatku VAT oraz niektórych innych ustaw. Ma ona za zadanie usprawnić ściągalność należnych kwot i zminimalizować działalność nieuczciwych przedsiębiorców. Według zapowiedzi rządu na skutek nowelizacji luka finansowa zmniejszy się o 2 punkty procentowe, czyli o ok. 3,4 mld złotych. W praktyce zmiana [...]

5 stycznia 2017|
 • prawo 2017
   

  Soboty w prawie inne niż dotychczas

Soboty w prawie inne niż dotychczas

N a soboty od 1 stycznia 2017 nie będą mogły przypadać terminy dokonywania czynności prawnych. Co to oznacza? W praktyce oznacza to, że jeśli termin dokonana czynności przypadał na sobotę to de facto mamy czas do pierwszego dnia roboczego następującego po  terminie przypadającym na sobotę lub inny dzień wolny od pracy. [...]

3 stycznia 2017|
 • prawnik radzi
   

  FATCA – czyli ostatnie dni na uniknięcie blokady konta

FATCA – czyli ostatnie dni na uniknięcie blokady konta

J uż tylko parę dni pozo­stało przed­się­bior­com na zło­że­nie w ich ban­kach dekla­ra­cji doty­czą­cych ich sto­sunku do FATCA. W przy­padku nie­zro­bie­nia tego do 1 grud­nia 2016 nara­żają się nawet zablo­ko­wa­nie kont. Doty­czyć to może także klien­tów fun­du­szy, biur makler­skich i ubez­pie­czy­cieli. Jeśli sfor­mu­ło­wa­nie „FATCA” nie budzi u nas żad­nego sko­ja­rze­nia warto przede wszyst­kim [...]

28 listopada 2016|
 • wydatki-zwiazane-z-samochodem
   

  Warunki odliczenia 100% VAT od wydatków związanych z samochodem

Warunki odliczenia 100% VAT od wydatków związanych z samochodem

Z decydowana większość przedsiębiorców wykorzystuje samochód w ramach prowadzonej działalności gospodarczej. Co do zasady, podatek VAT od wydatków związanych z samochodem używanym do celów służbowych odliczany jest w wysokości 50%. Zgodnie z art. 86a Ustawy o podatku od towarów i usług istnieje możliwość odliczenia 100% podatku VAT po spełnieniu jednak określonych warunków. [...]

19 października 2016|
 • kasa-fiskalna
   

  Co z kasą fiskalną po zamknięciu działalności?

Co z kasą fiskalną po zamknięciu działalności?

Z akończenie używania w firmie kasy fiskalnej wiąże się z koniecznością dopilnowania przez przedsiębiorcę procedur związanych z zakończeniem jej pracy. Czynności jakich podatnik powinien dokonać w związku z zakończeniem pracy kasy fiskalnej opisuje §15 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 14.03.2013 r. w sprawie kas rejestrujących. W praktyce wygląda to następująco: Zawiadamiamy US i [...]

23 września 2016|
 • silownia
   

  Już przy otwarciu siłowni można się nieźle napocić

Już przy otwarciu siłowni można się nieźle napocić

D o niedawna przedsiębiorca planujący otwarcie siłowni miał nie lada zagwozdkę w kwestii prawidłowego opodatkowania podatkiem VAT karnetów uprawniających do wejścia na siłownię. Problem polegał na ogólnym sformułowaniu dotyczącym usług mogących skorzystać z obniżonej stawki VAT. Ustawodawca posłużył się sformułowaniem – „pozostałe usługi związane z rekreacją - wyłącznie w zakresie wstępu”. Jednocześnie jednak [...]

22 września 2016|
 • Wielka Brytania
   

  Spółki Ltd

Spółki Ltd

S woboda prowadzenia działalności gospodarczej w ramach Unii Europejskiej zachęca polskich przedsiębiorców do poszukiwania lepszego miejsca do rejestracji biznesu. Nie od dziś wiadomo, że Polska nie jest zbyt przychylna dla przedsiębiorców, posiada bowiem zawiłe przepisy prawne, a ustawy normujące płatności podatków mogą być różnie interpretowane. Oliwy do ognia dolewa ZUS, wysyłający pisma o szacowanej [...]

31 sierpnia 2016|

Zapisz się na newsletter!

Będziemy informować Cię o nowościach ze świata podatków, prawa, biznesu i księgowości.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych. (W każdym momencie możesz się wypisać).

FreshMail.pl
 

Zyskaj wiedzę i informacje o spółkach z o.o.

Sprawdź co Twój biznes może zyskać na spółce z o.o.!

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych. (W każdym momencie możesz się wypisać).

FreshMail.pl