FreshMail.pl
 • działalność gospodarcza
   

  Prokurent w jednoosobowej działalności gospodarczej?

Prokurent w jednoosobowej działalności gospodarczej?

K im w ogóle jest prokurent? To szczególnego rodzaju pełnomocnik powoływany przez przedsiębiorcę. Umocowanie prokurenta obejmuje czynności sądowe i pozasądowe, jakie są związane z prowadzeniem przedsiębiorstwa. Przepisy o prokurze zostały ukształtowane w Kodeksie cywilnym w art. 1091 - 1098. Zgodnie z tymi przepisami, przedsiębiorca chcący udzielić prokurę, musi podlegać obowiązkowemu wpisowi do rejestru [...]

23 maja 2017|
 • adres i siedziba spółki
   

  Adres vs. siedziba spółki

Adres vs. siedziba spółki

D wa, na pozór identyczne pojęcia- adres i siedziba, określające gdzie fizycznie znajduje się nasza spółka. Jednak z punktu widzenia prawa są to dwa odrębne elementy wprowadzone w rożnych celach, a których zmiany wymagają odnotowania w odpowiednich miejscach. „Siedziba spółki”, czyli ogólnie. Siedzibą spółki jest miejscowość, której nazwa figuruje w umowie spółki. [...]

15 maja 2017|
 • Projekt naukowy
   

  Projekt naukowy kontra finansowanie

Projekt naukowy kontra finansowanie

N ie tak dawno polskie VC (Venture Capitals) otrzymały duże wsparcie finansowe na inwestowanie w projekty badawczo– rozwojowe w ramach bridge-alfa (program wspierania komercjalizacji wyników badań naukowych lub prac rozwojowych ). Łącznie jest to kwota wysokości 436 mln złotych. Jest to niewątpliwe dużo okazja dla naukowców i firm z tego sektora, by uzyskać [...]

3 kwietnia 2017|
 • ROZWÓD UDZIAŁOWCÓW SPÓŁKI Z O.O.
   

  ROZWÓD UDZIAŁOWCÓW SPÓŁKI Z O.O.

ROZWÓD UDZIAŁOWCÓW SPÓŁKI Z O.O.

R ozwód małżonków będących udziałowcami spółki z o.o. skutkuje podziałem ich majątku wspólnego. Jak dokładnie wygląda taki podział? Komu przysługują udziały w spółce? Jakie prawa przysługują obu małżonkom? Czyje są udziały przed rozwodem? Mimo iż w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sadowego jako udziałowiec widnieje konkretna osoba będąca wspólnikiem spółki z o.o., to [...]

29 marca 2017|
 • Life Science Jam- pomiędzy biznesem a nauką
   

  Life Science Jam- pomiędzy biznesem a nauką

Life Science Jam- pomiędzy biznesem a nauką

W piątek, 17 marca, w Pomorskim Parku Naukowo- Technologicznym w Gdyni odbywała się konferencja Life Science Jam zrzeszająca specjalistów oraz miłośników badań naukowych. Jednym z prelegentów na piątkowej debacie był nasz doradca biznesowy Wojciech Giżowski.   Od czego zacząć? Podczas debaty poruszone zostały tematy wiążące naukę i biznes. Uczestnicy mieli zatem okazję [...]

22 marca 2017|
 • Śmierć wspólnika - vol. 3
   

  Śmierć wspólnika – vol. 3

Śmierć wspólnika – vol. 3

P rzed nami trzeci i ostatni już artykuł z cyklu „co dzieje się z firmą po śmierci właściciela”. Tym razem bierzemy pod lupę spółki. Zaletą spółek jest to, że zazwyczaj posiadają one więcej niż jednego właściciela, dlatego w przypadku śmierci jednego z nich zawsze jest osoba, która może tymczasowo lub permanentnie przejąć obowiązki. [...]

20 marca 2017|
 • Śmierć wspólnika - vol. 2
   

  Śmierć wspólnika – vol. 2

Śmierć wspólnika – vol. 2

K ontynuujemy nasz cykl artykułów na temat możliwych dalszych losów przedsiębiorstw po śmierci ich właścicieli. Śmierć= pasmo problemów? Jako firma konsultingowa, często spotykamy działalności gospodarcze będące na rynku od wielu lat- firmy rodzinne, w której pracują mąż z żoną oraz dzieci, które zgromadziły wielki majątek (zarówno prywatny jak i firmowy), które zatrudniają [...]

15 marca 2017|
 • konstytucja wspólników
   

  Case study – konstytucja wspólników

Case study – konstytucja wspólników

Fragmentacja Firma: Duże przedsiębiorstwo działające w branży informatycznej chcące przekształcić swoje działy w oddzielne spółki. Dyrektorzy rzeczonych działów mieli zostać prezesami, natomiast nadzór nad nimi pełnić będą fundatorzy i założyciele pierwotnej firmy. Problem: Świeżo mianowani prezesi nie zdawali sobie sprawy z ilości obowiązków, jakie na nich spoczną oraz z faktu, że muszą je [...]

13 marca 2017|
 • Śmierć wspólnika - vol. 1
   

  Śmierć wspólnika – vol. 1

Śmierć wspólnika – vol. 1

Ś mierć członka rodziny to ogromna tragedia i nierzadko również mnóstwo formalności do załatwienia. Szczególnie, gdy zmarły posiadał firmę. Co się wówczas dzieje z przedsiębiorstwem? Czy rodzina może mieć jakieś kłopoty z powodu zobowiązań właściciela? Zapraszamy na nowy cykl artykułów przedstawiających różne sytuacje w różnych formach prawnych prowadzenia biznesu. Śmierć= pasmo problemów? [...]

14 marca 2017|
 • jaka umowa przy zatrudnieniu
   

  Umowa o pracę vs. umowa o współpracę

Umowa o pracę vs. umowa o współpracę

O becnie umowa o pracę kojarzona jest z pewnego rodzaju bezpieczeństwem i stabilnością. Szczególnie taka na czas nieokreślony. Jednak, jak każda forma zatrudnienia, ma swoje dobre i słabe strony. Czy nie lepiej jednak być sobie samemu szefem i pracować na zasadzie umowy o współpracę? Umowa o pracę czy umowa o współpracę? Gdzie [...]

10 marca 2017|

Zapisz się na newsletter!

Będziemy informować Cię o nowościach ze świata podatków, prawa, biznesu i księgowości.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych. (W każdym momencie możesz się wypisać).

FreshMail.pl
 

Zyskaj wiedzę i informacje o spółkach z o.o.

Sprawdź co Twój biznes może zyskać na spółce z o.o.!

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych. (W każdym momencie możesz się wypisać).

FreshMail.pl