FreshMail.pl
Loading...

Założenie typowej działalności gospodarczej jest bezpłatne. Najwyższym kosztem stałym będą obowiązkowe składki ZUS. Obecne kwoty składek wynoszą:

  • 465,28 zł (tak zwany „mały ZUS”) dla nowych firm przez pierwsze 2 lata funkcjonowania,

  • 1 121,52 zł po upływie 2 lat płacenia niższej stawki lub dla osób, które w ciągu ostatnich 5 lat prowadziły już działalność gospodarczą.

Dodatkowo należy liczyć się z kosztem prowadzenia księgowości, który wynosi od 100-200 zł miesięcznie.

W przypadku założenia spółki z o.o. z naszym wsparciem, płacisz jednorazowo 2 999 zł. W ramach tej ceny zajmiemy się za Ciebie wszystkimi formalnościami. Całkowity miesięczny koszt stały dla spółki zamyka się w kwocie już od 467 zł netto, w zależności od wybranego pakietu księgowego.

Aby poznać szczegóły zakładania spółek oraz dobrać odpowiedni pakiet księgowy, sprawdź naszą ofertę lub skontaktuj się z nami w celu umówienia bezpłatnego spotkania.

Po wykupieniu jednego z pakietów księgowych uzyskujesz dostęp do internetowej platformy TAXXO. W niej wystawiasz faktury przychodowe i wprowadzasz zeskanowane faktury kosztowe. Obsługa księgowa spółki dokonywana jest przez pracowników Profit Plus, mających dostęp do modułów księgowych TAXXO. Istnieje również możliwość przesłania wyciągów bankowych pocztą elektroniczną.

Szczegóły dotyczące naszych pakietów księgowych znajdziesz w Ofercie.

Zmiana formy prawnej z działalności gospodarczej na spółkę wiąże się z zamknięciem lub zawieszeniem dotychczasowej działalności. Dopiero wtedy obowiązek płacenia składek do ZUS za właściciela ustaje. Spółka stanowi odrębny podmiot, co oznacza, że od momentu rejestracji należy posługiwać się numerem NIP i REGON nowo powstałej spółki.

Prezes spółki z o.o. zatrudniany jest jako prezes z mianowania. Wynagrodzenie otrzymuje zgodnie z opracowanym statutem spółki, regulaminem wynagradzania, tak jak pracownik firmy. Przy prawidłowym prowadzeniu spółki z o.o. prezes nie odpowiada własnym majątkiem za długi firmy. Wyjątkiem od tej zasady jest sytuacja, kiedy prezes umyślnie nie składa wniosku o wszczęcie postępowania upadłościowego, gdy wszystkie przesłanki ku temu są spełnione.

Na udziałowcach, którzy nie są członkami zarządu, nie spoczywa żadna odpowiedzialność za działania spółki. Współudziałowiec nie ponosi ryzyka finansowego, które miałoby wpływ na jego finanse niezwiązane ze spółką. Jedynym ryzykiem udziałowca jest niebezpieczeństwo utraty kapitału zakładowego w przypadku upadłości spółki z o.o.

Takie przeniesienie jest możliwe poprzez wprowadzenie istniejącego przedsiębiorstwa do nowo utworzonej spółki z o.o. Pomożemy Ci przeprowadzić ten proces. Skontaktuj się z nami.

Spółka z o.o. w przeciwieństwie do działalności gospodarczej ma obowiązek posiadać indywidualne konto bankowe. Związane są z tym pewne ograniczenia – na przykład z konta firmowego nie można pokrywać prywatnych wydatków, a firmowych – z prywatnych.
Czy mogę korzystać z majątku prywatnego (nieruchomości, samochód, sprzęt) w spółce?

Istnieje taka możliwość. W takim przypadku spółka zawiera z właścicielem umowę najmu, w której należność za wynajem może być opodatkowana w wysokości 8,5%. Nasi specjaliści przygotują dla Ciebie taką umowę – skontaktuj się z nami.

W spółce z o.o. umowę o dzieło można wykorzystać na dwa sposoby. Pierwszym z nich jest wypłata świadczeń finansowych za pracę dla pracowników. Drugim przypadkiem jest płacenie wynagrodzenia dla prezesa i członków zarządu. W takim przypadku pensję można naliczać na przykład za odbyte posiedzenia zarządu.

Sytuację każdego klienta traktujemy indywidualnie, na podstawie pierwszego, bezpłatnego spotkania z konsultantem. W oparciu o kompleksowo przeprowadzoną analizę dobieramy optymalne rozwiązania, dopasowane do biznesu każdego klienta. Umowa zostaje podpisana, gdy wszystkie szczegóły zostaną uzgodnione i zaakceptowane przez przedsiębiorcę. Skontaktuj się z nami, żeby umówić spotkanie z konsultantem.

Zapisz się na newsletter!

Będziemy informować Cię o nowościach ze świata podatków, prawa, biznesu i księgowości.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych. (W każdym momencie możesz się wypisać).

FreshMail.pl
 

Zyskaj wiedzę i informacje o spółkach z o.o.

Sprawdź co Twój biznes może zyskać na spółce z o.o.!

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych. (W każdym momencie możesz się wypisać).

FreshMail.pl