Kto z nas nie skusił się na zakup produktu czy usługi rekomendowanej przez znajomego? Pozytywne opinie innych osób mają znaczący wpływ na naszą decyzję o zakupie. O skuteczności polecenia przekonują się także małe firmy oraz ogromne korporacje. Dlatego przedsiębiorcy coraz częściej oferują współpracę w systemie poleceń. W tym poradniku postaram się odpowiedzieć na pytanie, jaki sposób wynagradzania za polecanie klientów jest najlepszy, przyjmując perspektywę przedsiębiorcy.

Wynagrodzenie za polecanie. Formy współpracy

Najczęściej proponowaną gratyfikacją za efektywne polecenie klientów jest wypłata premii pieniężnej. Sytuacja ta rodzi jednak konieczność rozliczenia się z fiskusem. Jakie będą zatem najbardziej korzystne formy takiej kooperacji?

Współpracę polegającą na polecaniu klientów można podjąć z inną firmą, np. ze spółką czy osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą lub z osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej.

 Jak rozliczyć polecanie klientów przez inną firmę?

W pierwszym przypadku rozliczenie następuje na podstawie faktury bądź rachunku wystawionego przez stronę polecającą. Wynagrodzenie w kwocie netto stanowi dla niej przychód z prowadzonej działalności gospodarczej. Analogicznie druga strona, czyli korzystająca z polecenia, ujmuje poniesiony wydatek w kosztach podatkowych, na podstawie otrzymanego dokumentu.

 Polecanie klientów. Jak wynagrodzić osobę fizyczną nieprowadzącą działalności?

Sytuacja komplikuje się nieco, kiedy podejmujemy współpracę z osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej. Czy trzeba taką osobę zatrudnić na umowę o pracę? Zgodnie z art. 22 §1. kodeksu pracy, stosunek pracy powstaje w sytuacji, gdy pracownik wykonuje pracę określonego rodzaju na rzecz pracodawcy, pod jego kierownictwem oraz w miejscu i czasie wyznaczonym przez pracodawcę. W omawianym przypadku nie zachodzą te przesłanki, ponieważ polecający może swobodnie kształtować miejsce i czas swojej pracy.

W jaki sposób zatem wypłacać wynagrodzenie za polecenie klienta w takim przypadku? Możemy to zrobić na podstawie umowy cywilnoprawnej. Najlepsza w tym przypadku będzie umowa zlecenia, w której zleceniobiorca zobowiązuje się do wykonania określonych czynności na rzecz zleceniodawcy. W naszym przypadku to właśnie polecanie klientów. Minusem takiego rozwiązania jest, w większości przypadków, konieczność naliczenia i odprowadzenia składek ZUS oraz podatku dochodowego od tej umowy.

 Wynagrodzenie za polecanie jako przychód z innych źródeł

Istnieje jeszcze jedno rozwiązanie umożliwiające rozliczanie prowizji za polecenia klientów. Mianowicie takie wynagrodzenie można potraktować jako przychód z innych źródeł, zgodnie z art. 20 ust. 1 oraz art. 10 ust. 1 pkt 9 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. W tym przypadku przedsiębiorca wypłacający prowizję nie musi pobierać zaliczek na podatek dochodowy. Kwota wynagrodzenia jest kwotą przychodu osoby fizycznej, którą musi samodzielnie opodatkować w rocznym zeznaniu podatkowym.

Jak widać, istnieje kilka różnych form współpracy w systemie poleceń. Wybór najdogodniejszej formy powinien uwzględniać interesy każdej ze stron. Dodatkowo warto też przygotować regulamin programu poleceń, w którym określimy dokładne wymogi współpracy. Będą to m.in. wysokość i warunki wypłaty wynagrodzenia (np. w momencie, gdy dojdzie do transakcji z udziałem poleconego klienta), formy przekazywania danych kontaktowych osób polecanych i wiele innych.

Przydatne linki:

http://interpretacje-podatkowe.org/nagrody/ibpbii-1-415-160-12-mk

http://www.humanpartner.pl/wp-content/uploads/2014/08/program_partnerski_regulamin.pdf

Katarzyna Krauze
Konsultantka księgowa w Profit Plus. Zaangażowana w rozwój organizacji Toastmasters. Posiada doświadczenie w pracy w działach finansowych dużych firm. Szczególnym przedmiotem jej zainteresowania są poszukiwania optymalnych rozwiązań podatkowych dla osób prowadzących firmy. Jej głównym zadaniem w Profit Plus jest rozwiązywanie problemów księgowych i podatkowych klientów Profit Plus.

Jeśli zainteresował Cię ten wpis i chciałbyś/chciałabyś zdobyć więcej informacji lub pogłębić wiedzę w związku z opisywanym tematem, zostaw nam swojego maila, a skontaktujemy się z Tobą w ciągu 24 roboczych godzin.

Imię(*)

Adres email (*)

(*) Wymagane

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Profit Plus moich danych osobowych podanych w niniejszym formularzu wyłącznie w celach marketingowych. Przyjmuję do wiadomości, dane będą przetwarzane przez Profit Plus doraźnie do chwili prezentacji usług/usługi świadczonej przez Profit Plus oraz, że do tej chwili administratorem danych, podanych przeze mnie, będzie Profit Plus, dane mogą być przekazywane podmiotom uprawnionym na mocy przepisów prawa, dane zostały podane dobrowolnie, mam prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania.