czyli co cenimy u innych, czemu chcemy być wierni

  • Lojalność
  • Pokora
  • Dobro
  • Mądrość