Przydatna wiedza dla wszystkich mających do czynienia z dochodzeniem należności – 26 sierpnia 2016 nieznacznej modyfikacji ulegnie treść części rubryk formularzy pozwów, jednak jej nieznajomość może przedłużyć postępowanie.

Zmiany w większości sprowadzają się do uaktualnienia formularzy do regulacji, które zostały wprowadzone „w międzyczasie” w toku funkcjonowania ich w niezmienianym kształcie. Przykładowo będzie to umieszczenie dodatkowego pola nr 12, w którym wnoszący pozew winien uwzględnić informację o pozasądowym sposobie rozwiązania sporu zgodnie z nową treścią art. 187. Dotąd tego rodzaju zdanie było zwykle umieszczenie w treści uzasadnienia, jednak wkrótce stanie się przedmiotem odrębnego uzupełnianego obowiązkowo pola.

mediacja

Analogiczną modyfikacją jest umieszczenie pól 3.1.1. i 3.2.1. przeznaczonych na uzupełnienie którymś z następujących oznaczeń numerycznych powoda: KRS, NIP lub PESEL. Skreślając pozostałe możliwości, należy zaznaczyć, który z numerów został podany.  Ta zmiana dotyczy również tzw. formularza DS, czyli rozszerzającego pozew o dane kolejnych uczestniczących w nim po którejś ze stron osób.

pesel

Natomiast ostatnia ze zmian spowodowana ponownie jest regulacjami wprowadzonymi na początku roku 2016, tym razem tymi w zakresie odsetek. Dość powszechnym w toku roku problemem było zaznaczenie wyboru z dostępnej w nowej wersji wachlarza odsetek w sytuacji, gdy formularz umożliwiał jedynie wybór dwóch dotychczasowych wersji. Obecnie prócz odsetek ustawowych i umownych dopuszczalny jest także wybór odsetek ustawowych za opóźnienie i ustawowych za opóźnienie w transakcjach handlowych.

odsetki

Podsumowując – wprowadzone zmiany należy uznać za pożyteczne i dostosowujące formularze do powstałych w toku ich istnienia przepisów. Warto zdawać sobie sprawę z powstania zmodyfikowanych formularzy, ponieważ od 26 sierpnia wysyłka pozwu na starej wersji spowoduje wnioskowanie sądu o uzupełnienie dokumentu i przedłużenie postępowania.

W celu uzyskania dalszych informacji zachęcamy do kontaktu z naszym działem prawnym.

Tomasz Palak
Tomasz PalakRadca Prawny
Posiada doświadczenie zawodowe w zakresie w zakresie prawa cywilnego oraz gospodarczego i handlowego. Głównym obszarem jego prawnych zainteresowań jest prawo własności intelektualnej, prawo ochrony konkurencji i konsumentów oraz prawo ubezpieczeń.

Jeśli zainteresował Cię ten wpis i chciałbyś/chciałabyś zdobyć więcej informacji lub pogłębić wiedzę w związku z opisywanym tematem, zostaw nam swojego maila, a skontaktujemy się z Tobą w ciągu 24 roboczych godzin.

Imię(*)

Adres email (*)

(*) Wymagane

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Profit Plus moich danych osobowych podanych w niniejszym formularzu wyłącznie w celach marketingowych. Przyjmuję do wiadomości, dane będą przetwarzane przez Profit Plus doraźnie do chwili prezentacji usług/usługi świadczonej przez Profit Plus oraz, że do tej chwili administratorem danych, podanych przeze mnie, będzie Profit Plus, dane mogą być przekazywane podmiotom uprawnionym na mocy przepisów prawa, dane zostały podane dobrowolnie, mam prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania.